fbpx

Tempo instiftar nytt pris för ljud tillsammans med Momento Studio

Vi vill hylla ljudet inom dokumentärfilmen! Genom att uppmärksamma och lyfta fram utmärkande och framstående ljudarbete inom dokumentärfilm vill vi sporra fler att arbeta proaktivt och medvetet med en annars ganska eftersatt del av filmarbetet. Med det här priset vill vi framhäva dokumentärer som har jobbat med ljudet på ett kreativt och medvetet sätt som gör att filmen som helhet lyfter. Priset delas ut till den kortfilm, bland tävlingsfilmerna i Tempo Short Award, som har den mest genomtänkta och kreativa ljudbilden.

– Vår tanke bakom det här priset är att lyfta fram vikten av att etablera ett ljudtänk tidigare i processen. Det öppnar upp för att skapa en rikare film. Det är märkbart när det görs på riktigt och när man planerar för ljudet och det också är en faktor för val av plats – där ljudet får ta plats och utgöra en del av handlingen, där karaktärens känslor också kan målas med ljud.Ted Krotkiewski, ljuddesigner och grundare av Momento Studio.

– På samma sätt som att dokumentär och fiktion generellt börjar närma sig varandra vill vi sudda ut gränserna mellan dokumentär och fiktion när det kommer till ljud. Ljud är fundamentalt i film generellt och det finns ingen anledning att dokumentärfilmens ljudvärld inte skulle kunna vara lika drabbande som i spelfilmen. Det handlar inte nödvändigtvis om att jobba med stora effekter, utan att låta ljudet ta större plats, men samtidigt skapa en ljudlandskap som är naturligt och är trogen den verkliga ljudvärlden. Lisa Taube, festivalchef Tempo Dokumentärfestival.

Priset som kommer att delas ut under Tempo Dokumentärfestival är på 60 000 SEK för att användas i Momento Studio, motsvarande cirka två veckor i studion med ljuddesigner.

Juryn består av Ted Krotkiewski, ljuddesigner och grundare av Momento Studio, och Thomas Jaeger, dansk ljuddesigner med många års erfarenhet inom både fiktion och dokumentär och med filmer som Jakten, Nymphomaniac, Kollektivet och nu senast Hamada och Transnistrasom de båda gjort ljudarbetet tillsammans på.

Leave a Reply