Hoppa till innehåll

Dagens barn och unga konsumerar rörlig bild i en rasande takt och rör sig nära dokumentärt berättande på plattformar som YouTube och TikTok. Trots detta ser vi att förståelsen för vad genren ”dokumentär” innebär är relativt låg. Detta i kombination med ett ökat behov att kunna avgöra vad som är äkta och vad som är fake, gör att den professionellt skapade dokumentärfilmen är viktig i dagens undervisning. 

Genom att se och sedan prata om dokumentärfilm kan frågor som vem berättar vad? Och varför? diskuteras. Och genom filmens tematik öppnas en möjlighet för samtal som ger nya perspektiv för eleven. Kanske finns det igenkänning i det som finns långt bort? Kanske finns det nya tankar i det som är nära? Genom att få perspektiv och erfarenhet skapas empati och förståelse för den alltmer komplexa omvärld vi lever i. Det motverkar svart-vita tolkningar och polarisering, bygger hopp och förtroende samt skapar dialog och samtal. 

Välkomna på skolbio hos oss under Tempo dokumentärfestival 4-10 mars 2024!  

Tempo dokumentärfestival erbjuder skolbio under festivalen för målgruppen åk9 – gymnasiet. Bokningsbara tider och titlar finner ni här nedan från och med januari.  

Besöket är kostnadsfritt och principen först till kvarn gäller! Boka plats via: info@tempofestival.se och ange totalt antal som önskar gå samt dag och tid.