Hoppa till innehåll

För de svenska filmerna har vi en öppen anmälan. Vi brukar öppna anmälan i början av september, och sedan avslutas anmälningsperioden kring mitten av oktober. När anmälan öppnar lägger vi upp kriterier och anmälningsformulär för våra tre svenska tävlingar: Tempo Documentary Award (TDA), Tempo Short Award (TSA) och New Doc (ND).

Efter att anmälningsperioden är över går redaktören för respektive tävling igenom de inkomna bidragen och gör ett grovurval. Detta skickas sedan till programgruppen som för TDA och TSA består av redaktör för respektive tävling och konstnärlig ledare för Tempo samt två externa programråd. Programråden har inga övriga uppdrag för Tempo och är tillsatta för att undvika jävssituationer och för att skapa en större bredd i urvalsgrupperna. För ND består urvalsgruppen av redaktör och representanter från de filmregioner som finansierar priset.

Vad gäller Tempos internationella program har vi ingen öppen anmälan. Urvalet till programmet görs istället av internationell redaktör och konstnärlig ledare i samråd.