”Samtal på Transsibiriska – en film om perception och kommunikation”

Samtal på Transsibiriska – en film om perception och kommunikation” filmvisning och efterföljande samtal: med Monica Larsson, Jakob Persson och publik.

Hur uppfattar man och tolkar världen när man har ett autismspektrumtillstånd som Aspergers syndrom? Hur är det när ens intryck har en annan känslighet än det normala och förmågan att läsa av kroppsspråk, miner och förstå mönster i sociala sammanhang är svårt och kaotiskt? Det syns inte utanpå, men ansträngningen att ta in, tolka och ge respons på omgivningen gör Jakob utmattad och ofta blir det missförstånd och konflikter. En dokumentärfilm om Jakob som är Asperger-informatör och har Aspergers syndrom. Filmen handlar om perception, kommunikation och navigation i förhållande till tid och rum. Den handlar också om den inre och yttre världen, socialt samspel, exekutiva funktioner och om att leva med en ojämn begåvningsprofil. Det är ett samarbetsprojekt mellan Monica Larsson, konstnär, Jakob Persson, Asperger-informatör och Hanna Persson studerande på Filmlinjen på Fridhems Folkhögskola. Vi får följa med de tre på en resa på Transsibiriska järnvägen från Moskva till Peking med stopp i Mongoliet. Medan samtalen fortsätter förändras landskapet utanför tågfönstret.

Monica Larsson är konstnär utbildad på Konsthögskolan i Umeå. Förutom att arbeta med utställningar och offentliga uppdrag arbetar hon också som lärare på Konstskolan Linnea, med deltagare som har intellektuella funktionsvariationer.