Miss Kiet’s Children

Se barnen som de är! Även om de inte förstår ett ord av vad du säger. Är Miss Kiet världens mest tålmodiga lärare? Hon leder i alla fall med fast hand sina unga elever, i den lilla skolan i holländska byn Hapert. Hennes barn, alla immi ­ granter, utan kunskaper i sitt nya språk. Med en tät kamera – ni som älskade franska »Att vara och ha« kommer även att älska »Miss Kiet’s Children« – får vi följa denna exeptionella lärares klassrumsarbete. Och ännu mer barnen: Haya, Leanne och Jorj. Miss Kiet ser dessa barn, deras intelligens, deras längtan och deras möjligheter – och med respekt för var och en – så styr hon dem med lugn och tydlighet. Och vi ser alla hur dessa tidigare så utsatta och såriga barn – de flesta från krigets Syrien – så sakta finner sitt hem, sin nya värld. Det är något mycket kärleksfullt och hoppfullt över hela denna holländska doku ­ mentär, där vi möter barnen vid sina bänkar och på skolgården. Där för att skapa sina nya liv. Suveräna bilder, suverän lärare och framför allt suveräna barn. Visas med stöd av Nederländska ambassaden.

Innan visningen 11 Mars spelas förradion Best friends forever av Anna Hammarén.