KONSTEN ATT FILMA INGENTING

Hur gör man en film om ingenting?

Innan visningen av filmen In Praise Of Nothing berättar regissören Boris Mitić om det globala projektet som startade som en retorisk provokation i ett bankrutt Serbien. Totalt tog det åtta år, 20 000 sidor text, 62 filmfotografer från 70 olika länder och Iggy Pops berättarröst för att slutföra filmen. Mitić ger oss unik inblick i de kreativa och produktionsmässiga utmaningarna han stötte på under arbetets gång. En process som gjort honom till mästare i att filma – ingenting.