EX LIBRIS – THE NEW YORK CITY PUBLIC LIBRARY

Toni Morrison sa att bibliotek är samhällets demokratiska pelare.

En av vår tids stora dokumentärfilmare, Frederic Wiseman, väljer att gå rakt in i denna samhällets intellektuella oas. Källan för kunskap i en värld av relativism och ifrågasättande av fakta och klokhet. Den åldrade regissören har skapat ett otal viktiga dokumentärfilmer genom åren, nu kliver han in i New York Public Library för att i över tre timmar mästerligt delge oss i över tre timmar all dess verksamhet. Från möten med förskolebarn, via universitetsforskare till hemlösa pensionärer. I dagens läge är det chockartat nog fascinerande att se dessa bibliotekarier och kunniga föreläsare med en vilja att lära ut, fördjupa samtalet eller bara påbörja det. Biblioteket som ett hopp för nyfikenhet och jämbördighet.