BEHZAD KHOSRAVI NOORI

Världens största städer har en gemensam nämnare: inflyttning överallt. Till Teheran flyttar varje år runt 600 000 människor. De påverkar förstås staden enormt, men vilka är det som tillåts representera staden?

Frågan ställs av konstnären Behzad Khosravi Noori i utställningen om Teherans arbetarkvarter: The Life of an Itinerant through a Pinhole. Folk bosätter sig i eller i utkanten av städerna för att få jobb. Men alla dessa människor, som under lång tid kunnat definieras som arbetarklassen, är knappast de som tillåts representera staden när den ska visas fram. Trots att de byggt upp den.

Konstnären Behzad Khosravi Noori, doktorand på Konstfack/KTH, lärde sig att fotografera som liten av sin morfar. Denne efterlämnade inte bara en udda hemmabyggd hålkamera utan negativ, utan också flera hundra bilder från de fattigare kvarteren i sydvästra Teheran. Behzad har valt ut ett 70-tal av hans foton för att berätta om ett annat Teheran, om staden och om representation. Frågor ställs och reflekterar den nutida staden.

– De inflyttade människorna var grunden för att kunna skapa det moderna Iran, säger Behzad. Det som moderniserades under 60- och 70-talen byggdes upp av dem. Men de finns inte med i historien, på bilder eller i böcker, vare sig före eller efter revolutionen. De som syns är medelklassen och de välmående inflyttarna från norra Iran. Utställningen vill visa på denna problematik. Som ju också är global.

Och svensk kan tilläggas.

– Idag kommer människor istället från Afghanistan till Teheran och får slita lika mycket. Samtidigt som de skapar en ny identitet för staden. Hur ser olika migrerande gruppers identitet ut? Jag intresserar mig ur ett både psykologiskt och sociologiskt perspektiv. Och cinematografiskt.

Vid sidan av morfar Gholamreza Amirbeigis bilder, visar utställningen också hans märkliga, hemmabyggda kamera.

BEHZAD KHOSRAVI NOORI
ÄR: Konstnär och doktorand på Konstfack/KTH.
OCKSÅ AKTUELL MED: Samtal med regissören/konstnären Shaon Chakraborty onsdag 7 mars 18.00. 

GALLERI CENTRUM FÖR FOTOGRAFI
Tjärhovsgatan 44. centrumforfotografi.com
Utställningarna pågår: 8 februari – 18 mars.
Öppettider: ons-fre, 12-18, lör-sön, 12-16.
Samtalen och filmvisningarna äger rum på CFF.
Läs mer om utställningarna här.