BENGT BOK OCH ERIK GANDINI SPEKULERAR

Professor Bengt Bok och Erik Gandini spekulerar och förundras över sina diametralt olika metoder i dokumentära processer. Och kring den dokumentära etiken.