Hoppa till innehåll
Foto: foto Patrik Berggren

Från den 25 maj 2018 gäller GDPR, en ny reglering inom EU för dataskydd som ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större rättigheter för dig att bestämma hur dina personuppgifter hanteras.

Tempo Dokumentärfestival använder sig av olika digitala verktyg för administration, utskick och kommunikationsaktiviteter. Som en del av detta samlar vi in och lagrar personuppgifter i form av mailadresser, namn och i vissa fall telefonnummer.

Vi lagrar information för att kunna informera om Tempo Dokumentärfestivals aktiviteter och målgruppen för informationen är tidigare besökare på festivalen, dokumentärintresserade och bransch. Uppgifterna som registreras för av vårt nyhetsbrev kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Tempo Dokumentärfestival och relaterad verksamhet.

I inget sammanhang delar vi denna information med tredje part. Verksamhetsledaren är personuppgiftsansvarig.

Om du avanmäler dig från våra utskick tar vi bort dina personuppgifter. Du har rätt att begära information, kostnadsfritt, om vilka personuppgifter vi har om dig. Skicka i så fall en begäran till vår postadress. Du har också rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade.

Vill du avregistrera dig?

Maila oss så löser vi det omgående. Denna policy uppdateras vid behov. Personuppgiftsansvarige ansvarar för att se till att policyn följer nya och förändrade regelverk.