Hoppa till innehåll
Dag
torsdag 7 mars
Tid
17.30
Var
Handelshögskolan

VISNINGEN ÄR INSTÄLLD.

I samarbete med Moderna Museet och Handelshögskolan presenterar Tempo 3 x Lina Selander. Hennes verk ber oss upprepande gånger att ompröva föreställningen om pengar – som representation, minne, makt och objekt – och vårt förhållande till dem. Att se alla tre videoverken under festivalen är att rekommendera, då verken tycks befinnasig i en ständigt pågående dialog med varandra. Det är tankeväckande, kraftfullt och en fröjd för ögat.

Högst upp i biblioteket på Handelhögskolan kan man slå sig ner i en 360-graders permanent videoinstallation av Lina Selander, gjord i samarbete med Oscar Mangione. Den 80 minuter långa filmloopen breder ut sig längs med rotundans väggyta, mitt bland böcker om bank- och penningväsen och ekonomisk historia. Soli Deo Gloria är ett montage av antika mynt, historiska sedlar och referenser till ekonomiska händelser som täcker en tidsperiod av nästan 4 000 år. Det är ett repetitivt filosofiskt undersökande verk som rymmer finanskris, kolonialism, religiös symbolik och politisk propaganda. Ett epos som skildrar ekonomi som en cirkulär rörelse mellan konstruktion och sönderfall, hopp och elände, välvilja och svek, ära och skuld.

Med sin suggestiva montageteknik av täta lager har Selander byggt en minneskatedral över det förflutna under kupolen i arkitekten Ivar Tengboms magnifika skapelse från 1925. Naturligtvis får Soli Deo Gloria en särskild laddning i den byggnad som får betraktas som vinstmaximeringens högborg, det svenska näringslivets främsta plantskola.

Visningen efterföljs av en guidad visning och Q&A.