Hoppa till innehåll
Dag
fredag 8 mars
Tid
18.00
Var
Moderna Museet

I samarbete med Moderna Museet och Handelshögskolan presenterar Tempo 3 x Lina Selander. Hennes verk ber oss upprepande gånger att ompröva föreställningen om pengar – som representation, minne, makt och objekt – och vårt förhållande till dem. Att se alla tre videoverken under festivalen är att rekommendera, då verken tycks befinna sig i en ständigt pågående dialog med varandra. Det är tankeväckande, kraftfullt och en fröjd för ögat.

Fiktiva ekonomier, slumrande makt och historiska brytpunkter – Lina Selanders videoverk kan tolkas som tankemodeller, där idéer, skeenden och tillstånd vägs mot varandra och ifrågasätts. Till den svenska paviljongen under Venedigbiennalen 2015 skapade hon, tillsammans med Oscar Mangione, essäfilmerna Silphium och The Offspring Resembles the Parent. Båda verken berättar om pengars fysiska och metaforiska kraft, och väcker frågor om makt och minne.

Silphium tar sin utgångspunkt i antika mynt från den nordafrikanska staden Kyrene, belägen i nuvarande Libyen, som blomstrade ekonomiskt under tiden kring 500 f Kr, framförallt tack vare sin export av medicinalväxten silphium. Den nu utdöda växten användes som bland annat preventiv- och abortmedel, och blev så avgörande för den grekiska kolonins rikedomar att den fick utsmycka dess mynt. Men exploateringen ledde också till att växten utrotades. Det ledde i sin tur till ekonomisk kris och stadens förfall. Bilden på mynten refererar till en försvunnen värld, och lämnar en med känslan av att något glidit oss ur händerna. Hur något väsentligt ovillkorligt gått förlorat.

I The Offspring Resembles the Parent utgår Selander från gamla tyska nödsedlar från 1920-talet som, utan ordnade former, tryckts upp under perioder av kris. De är ofta visuellt dramatiska och laddade med mellankrigstidens revanschistiska propaganda, men också med motiv som speglar den nöd, utsatthet och känsla av nederlag som präglade människornas liv. Sedlarna framträder som något mer än bara pengar – de är vittnesmål om tidens hårda villkor.

Verkets titel är hämtad från Aristoteles skrift Politiken, som argumenterar för det onaturliga i att pengar förräntas, då de i motsats till boskap eller gröda inte fortplantas: ”Pengar existerar inte av naturenutan av lagen”. The Offspring Resembles the Parent kan ses som en hyperinflation av värden – mänskliga och monetära. Det är en slående insikt i Selanders verk hur minnet på ett tvångsmässigt och oundvikligt sätt är kopplat till ekonomi, likt ett kapital vi förvaltar.

Visningen efterföljs av en Q&A.