API

Vi öppnar upp vårt data via ett så kallat Application Programming Interface (API).

API:t är av typen REST och du anropar metoder genom HTTP. API:t är fritt att använda
så länge mängden trafik du genererar är inom rimliga gränser. Använd cache! Om du har speciella behov
ser vi gärna att du tar kontakt med oss innan du sätter igång.

Metod: Program

URL

/api/program/

Format

XML, JSON(P)

Parametrar

festival (Id – Required)
Vilken festival vill du hämta programpunkter för?
Använd metoden Festivals för att identifiera tillgängliga festivaler och dess id:n.

type (Id – Optional)

Vilken typ av programpunkt vill du hämta (film, radio etc)?
Använd metoden Types för att identifiera tillgängliga typer och dess id:n.
Anges ingen typ returneras alla typer av programpunkter.

format (String – Optional)

Vilket format vill du ha svaret i? Ange json eller xml, anges inget skickas XML.

callback (String –)

Funktionsnamn för JSONP-wrappern. Många js-bibliotek hanterar detta åt dig automatiskt.

Exempel

/api/program/?festival=1&type=2
/api/program/?festival=1&format=json&callback=?

Smakprov XML

<tempo status="ok"><br?>
<program_item>

<id>237</id>

<type>Film</type>

<title>Fina filmen</title>

<photo>http://tempofestival.se/files/program/295.jpg</photo>

<info>Short info</info>

<description>HTML formatted description</description>

<url>http://tempo.martin/program/#fina-filmen</url>

<video>Video embed code</video>

<schedule>

<slot>

<start>2009-03-07T17:45</start>

<end>2009-03-07T19:00</end>

<location>Victoria 3</location>

<shown_with>The Leftovers, The Penalty Box</shown_with>

</slot>

...

</schedule>

</program_item>

...

</tempo>

Smakprov JSONP


jsonp123([
{
"id": "237",
"type": "Film"
"title": "69",
"photo": "http://tempofestival.se/files/program/295.jpg",
"info": "Short info",
"description": "HTML formatted description",
"url": "http://tempo.martin/program/#fina-filmen",
"video": "Video embed code",
"schedule": [
{
"start": "2009-03-06T20:A30",
"start": "2009-03-06T21:40",
"location": "Victoria 1",
"shown_with": "The Leftovers, The Penalty Box"
},
{ ... }
]
},
{ ... }
]);

Metod: Festivals

URL

/api/festivals/

Format

XML, JSON(P)

Parametrar

format (String – Optional)
Vilket format vill du ha svaret i? Ange json eller xml, anges inget skickas XML.

callback (String – Required for JSONP)

Funktionsnamn för JSONP-wrappern. Många js-bibliotek hanterar detta åt dig automatiskt.

Exempel

/api/festivals/
/api/festivals/?format=json&callback=?

Smakprov XML

<tempo status="ok">
<festival>
<id>1</id>
<title>Tempo 2009</title>
</festival>
...
</tempo>

Smakprov JSONP


jsonp123([
{
"id": "1",
"title": "Tempo+2009"
},
{ ... }
]);

Metod: Types

URL

/api/types/

Format

XML, JSON(P)

Parametrar

format (String – Optional)
Vilket format vill du ha svaret i? Ange json eller xml, anges inget skickas XML.

callback (String – Required for JSONP)

Funktionsnamn för JSONP-wrappern. Många js-bibliotek hanterar detta åt dig automatiskt.

Exempel

/api/types/
/api/types/?format=json&callback=?

Smakprov XML


<tempo status="ok">
<type>

<id>15</id>

<title>Film</title>

</type>

</tempo>

Smakprov JSONP


jsonp123([
{
"id": "15",
"title": "Film"
},
{ ... }
]);

Anmälan för lång- och kortfilm nu öppen!

Anmälan till Tempo Documentary Award och Tempo Short Award är nu öppen! Läs mer om tävlingarna och hur då anmäler dig här. Deadline för anmälan är 13 november.

Tempo Pitch och Short Dox Radio

Tempos tävlingar för projekt i utvecklingsfasen och för korta radiodokumentärer är två av festivalens mest populära programpunkter. Anmälan öppnar senare i höst.

Anmälan till New Doc är nu öppen!

New Doc är sektionen för dig som är ny inom dokumentärbranschen, oavsett ålder! Här letar vi efter nya spännande röster som tillför någonting unikt till genren. Läs mer och anmäl dig här!

Köp ackreditering till early bird-pris!

Lång framförhållning? Köp din branschackreditering redan nu till early bird-pris! Fram till årsskiftet kan du fynda ackreditering för endast 500 sek (ex moms), ordinarie pris 700 sek. Anmäl dig!

Tempo på Instagram

Läs mer!