En återblick till 2016 med Ewa Cederstam

Den 18:e upplagan av Sveriges största dokumentärfestival är snart här! Tempo har vuxit upp, mognat och blivit ännu större. Inför festivalen har vi gjort nedslag i historien  genom att låta personer som deltagit i Tempo berätta om de gångna åren som gått. 2016 visades Ewa Cederstams film “Förövare” i tävlan Tempo Short Award. En film som handlar om de män som är dömda för våldtäkt. Filmen berör frågor om hur dessa män själva minns övergreppen och hur det tänker kring sin egen skuld. Och går det att komma ut och gå vidare som dömd gärningsman efter avtjänat fängelsestraff?

Ewa berättar om reaktionerna som filmen fick under och efter filmfestivalen 2016.

“Filmen fick väldigt olika reaktioner, de flesta var positiva till att jag lyfte männens eget ansvar för våldtäkt, lät de berätta med sina egna ord. Detta att jag ville låta dessa män själva få komma till tals.  Andra har haft starka åsikter “Ska vi verkligen lyssna till förövarna själva? Är det inte bara bättre att låsa in dem, skära kuken av dem och låta dem brinna i helvetet.” Hur tänkte du när du lät dessa män själva få beskriva övergreppen? Är det inte ett sätt att föringa brottet?”

För mig är det viktigt att låta dessa män själva få komma till tals. Inte minst för att försöka förstå varför våldtäkt sker? Om de själv sätter ord på det skedda, om jag ger röst åt de som faktiskt begår brotten. Är det då möjligt på sikt, att få ner antal våldtäkter. Jag ville försöka låta förövarnas egna minnen av och på varför man begår våldtäkter bilda framåtrörelsen i filmen.

I mina tidigare filmer Kvinnans Plats och Våga minnas har jag valt att berätta ur offrets perspektiv  I förövare är det nu gärningsmannen själva som berättar om sina tankar, minnen av brottet. Båda parter tycks minnas lika lite. Vad beror det på?

Förövare – En film om försoning men också om att försöka förstå brottet man begått för att kunna gå vidare. Utan att rättfärdiga våldtäkt, vill jag problematisera och se människan som begått gärningen. Sätta in detta i en samhällelig kontext där media ofta är med om att skapa rädslor, skapa monster av män de inte är. Filmen är ett försök till förståelse utan andra bevekelsegrunder än de rent humanistiska.”

Filmen visas nu på SVT–Play. Se den här.

Leave a Reply