Helgad vare denna plats

Helgad vare denna plats är flera korta berättelser om människans sökande efter identitet och tillhörighet. Vi möter bland annat bodybuildern som förverkligar sig själv på gymmet och två tonåriga tjejer som sitter tillsammans på bänkar i kalla bostadsområden. Filmen är en studie i det mänskliga, som tar sin utgångspunkt i de rum och platser där vi finner livet meningsfullt och förståeligt.

(visas tillsammans med Embryo, Bil.Bomb.Brand. Borta, Utan titel och Dawn in a City Without Name i TSA block 2)