Hästmannen – Sista striden

Bonden Stig-Anders Svensson från Råskog fick stor uppmärksamhet när dokumentären Hästmannen kom ut. Han har sedan dess fört en hård kamp mot myn­digheterna för att behålla sina hästar. En kamp som har utvecklats till en fråga om rättvisa och moral. Hur behandlar vi de som uppfattas som annorlunda? Vilar verkligen myndighetens beslut på sakliga grunder, eller finns det andra, mer personliga, skäl till deras hand­lande. Under tiden fortsätter Stig­-Anders sitt arbete
på gården, fast besluten att fullfölja sitt värv enligt de gamla traditionerna.

Filmen kommer att visas utan undertexter